کلینیک روانمهر در سال ۱۳۹۶ در تهران توسط دکتر زاهد عبداللهی با مجوز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ی کشور تأسیس شد. هدف اصلی کلینیک ارائه ی خدمات تخصصی در حوزه ی روانشناسی و روان درمانی به عموم مردم بود. رویکرد اصلی درمان در کلینیک روانمهر روانکاوی است.

مشاورین روانمهر

تجربه ، دلسوزی و مهارت
دکتر زاهد عبداللهی

دکتر زاهد عبداللهی

دکتر پریسا خانی پور

دکتر پریسا خانی پور

دکتر مرتضی نقی پور

دکتر مرتضی نقی پور

دکتر سارا شریفی پور

دکتر سارا شریفی پور

دکتر مهرداد قائم مقامی

دکتر مهرداد قائم مقامی

دکتر سارا جمالی

دکتر سارا جمالی

دکتر نگار میرزاده

دکتر نگار میرزاده

دکتر اعظم دشتی

دکتر اعظم دشتی

دلارام آقامحمد

دلارام آقامحمد

فرانک ناطقی

فرانک ناطقی

حنانه منوچهری

حنانه منوچهری

دکتر سارا کمالی

دکتر سارا کمالی

دکتر شبنم نوبهار

دکتر شبنم نوبهار

فرزانه بیاتی

فرزانه بیاتی

شبنم بهرامیان

شبنم بهرامیان

دکتر سهیلا یوسفی

دکتر سهیلا یوسفی

فاطمه خمسه

فاطمه خمسه

ساغر قربانی

ساغر قربانی

پانیذ رضوی

پانیذ رضوی

نیلوفر جامه‌بزرگی

نیلوفر جامه‌بزرگی

غزاله کوشافرنیا

غزاله کوشافرنیا

دکتر محمد فقیه سبزواری

دکتر محمد فقیه سبزواری

دکتر امیرراد برزوی مقدم

دکتر امیرراد برزوی مقدم

فاطمه حسن زاده

فاطمه حسن زاده

دکتر نسترن مالمیر

دکتر نسترن مالمیر

دکتر نرگس کرمانی

دکتر نرگس کرمانی

هستی قانونی

هستی قانونی

دکتر رضا افضلی

دکتر رضا افضلی

دکتر مونا صمد زاده

دکتر مونا صمد زاده

شیلان قصیری

شیلان قصیری

دکتر ساحره صفوی

دکتر ساحره صفوی

مهتاب محمدی راد

مهتاب محمدی راد

ندا حاجی رضایی

ندا حاجی رضایی

مریم ربیعی

مریم ربیعی

فاطمه ربیع نتاج

فاطمه ربیع نتاج

بیاینا عیسی قلیان

بیاینا عیسی قلیان

هانیه موجی

هانیه موجی